Achi Patni Ke Lakshan Hindi: Sanskar Wali Patni ke Gun

Achi Patni Ke Lakshan Hindi: Sanskar Wali Patni ke Gun

Achi Patni Ke Lakshan Hindi: Sanskar Wali Patni ke Gun

Achi Patni Ke Lakshan Hindi: Sanskar Wali Patni ke Gun

 

Bharatiye Pathni Sanskaro Wali Hoti hai.

 

Vo Kabhi Sabke Samne Apne

pathi Ko

 

“Abhe Gadhe” “Oye Gadhe” “Sun Gadhe”

 

Nahi Bolthi Isliye Vo

 

Short Me “A.G/O.G/SunoG”

 

Kehthi Hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *