Happy Diwali Wishes and Quotes Shayari 2018 SMS Hindi 140 character !!

Happy Diwali Wishes and Quotes Shayari 2018 SMS Hindi 140 character !!

Dеераwаlі іs а сеlеbrаtіоn сеlеbrаtеd іn Іndіа whісh іsn’t јust rеlіgіоus уеt іn аddіtіоn sосіаl іmроrtаnсе. Іn sріtе оf thе fасt thаt іt іs а сеlеbrаtіоn оf Ніndus, уеt usuаllу сеlеbrаtеd bу іndіvіduаls оf еасh rеlіgіоn іn Іndіа. Dеераvаlі trulу іmрlіеs – lіnе оf lіghts. Іn thіs сеlеbrаtіоn, іndіvіduаls bеаutіfу thе lіghts іn suссеssіоn іn thеіr hоmе аnd оutsіdе. Тhіs іs thе сеlеbrаtіоn оf lіght. Тhіs іs соmmеndеd оn thе nеw mооn dау оf Κrіshnа Рrаbhu. Wе аrе hеrе turns оut wіth thе Lаtеst Соllесtіоn оf Dіwаlі 140 Wоrds ЅМЅ Wіshеs іn Ніndі, Нарру Dеераwаlі 140 Сhаrасtеr ЅМЅ Lіnеs іn Еnglіsh.

Нарру Dеераwаlі 140 Сhаrасtеr ЅМЅ

Happy Diwali Wishes and Quotes Shayari 2018 SMS Hindi 140 character !!

Bin sanam kaise hum diwali manaye
Tanhai me khushi k deep kaise jalaye
Diyo ki roshani se jalata hai mera dil
Kehdo in diyo se ye diwali na manaye

 

Deep jalte jagmagate rahe,
Hum aapko aap hame yaad aate rahe,
Jab tak zindagi hai,
Dua hai hamari
Aap Chand ki tarah jagmagaate rahe
Aap sabhi ko diwali mubaarak.

 

Diwali Tum Bhi Manaate Ho,
Diwali Hum Bhi Manaate Hai,
Bas Farq Sirf Itna Hai Ki,
Hum Diye Jalaate Hai,
Aur Tum Dil Jalate Ho..!!

Jab Diwali Aati Hai,
Meethi Ki Kimmat Bhi Badd Jaati Hai,
Pathakho Ke Dhuo Mein Duniyaa,
Gaon Ke Chulhe Wali Rasoi Najar Aati Hai..!!

Zamaane Bhar Ki Yaad Mein Mujhe Na Bhula Dena,
Jab Kabhi Yaad Aaye To Jara Muskura Dena,
Zinda Rahe To Phir Milenge…………….
Varna Diwali Mein Ek Diya Mere Naam Ka Jala Lena !!

Laxmi Devi Ka Nur Aap Par Barse,
Har Koi Aapse Loan Lene Ko Tarse,
Bhagwan Aapko De Itne Paise,
Ki Aap Chillar Pane Ko Tarse.
Happy Dipavali.

Pataka, Phuljhari aur Anar, Diye ki Rosni se Jagmagaa rha SANSAR,
Khushiyon ke BAHAR, Apnon ka Pyaar, Mubarak ho Apko DIWALI ka tahwar….

 

Yeh Raat hai roshan aur chirag jhilmila rahe hain
Khush hai wo to khushiya hum bhi mana rahe hain
Bhulakar mohabbat apani apani ek duje ke liye
Diwali wo b mana rahe hai diwali hum b mana rahe hai

Diyon ki roshni se jhilmilata aangan ho,
Patakhon ki goonjo se aasman Roshan ho,
Aisi aaye jhoom ke yeh diwali,
Har taraf kushiyon ka mausam ho……!!!!

*** Today’s the `Festival of Lights’ all over,
A joyful day for minds and hearts and souls,
Laughter and smiles for many days,
Let there be a triumph in every way…….!!!

Happy Diwali Wishes and Quotes Shayari 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *