Kitne Rupay Hai ? 99% Fail Dimag Wale Bhi ?

Kitne Rupay Hai ? 99% Fail Dimag Wale Bhi ?

Kitne Rupay Hai ? 99% Fail Dimag Wale Bhi ?

Kitne Rupay Hai ?

Dimag Hai To Jawab Do Nahi To Sorry Likh Do.

A. 4,000

B. 8,000

C, 12,000

D, 14,000

also like : –

Wahe Kiya Hai Jo Ladki Khati Bhi Hai aur Pehnti Bhi Hai ?

2 thoughts on “Kitne Rupay Hai ? 99% Fail Dimag Wale Bhi ?

  1. Pingback: 5 Paheliyan Vip Bhi Mujhe Dekh Ruk Jate Hai Nahi Dande Khate Hai ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *