Takleef Status: Jab Dil Toota Hai To Har Koi Kehta Hai Unse Bhi Achi Mil Jayegi !

Takleef Status: Jab Dil Toota Hai To Har Koi Kehta Hai Unse Bhi Achi Mil Jayegi !

Takleef Status: Jab Dil Toota Hai To Har Koi Kehta Hai Unse Bhi Achi Mil Jayegi !

Takleef Status: Jab Dil Toota Hai To Har Koi Kehta Hai Unse Bhi Achi Mil Jayegi !

Jab Dil Toota Hai To Her Koi Kehta Hai,

Tumhe Usse Bhi Acha Koi Milega,

Magar Koi Yhe Nahi Janta Ki Jarurat

Aache Ki Nahi Hoti uski Hoti Hai,

Jisse Mohabbat Ho Uski Hoti Hai,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *